MedyaMod Dijital Medya Organizasyon

MedyaMod Kimdir?

MedyaMod yaratım süreci devam etmekte olan bir markadır. Firma, şirket, kuruluş gibi tanımlamaların dışında kalmaya çalışan, yaşayan bir organizasyondur. Hücreleri yapısını oluşturan insanlarla özdeş, gülen, ağlayan, artan, ayrışan, karşılıklı faydalar yaratarak beslenen canlı bir organizmadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini araç olarak kullanır. Madde ve şuuru harmanlar. Nitelikli çıktılar yaratmayı hedefler. MedyaMod çalışanları ve danışanlarını ayırmaz hatta ayrılamaz olduklarını düşünür. Zira anlam olarak cisimlerin içi de dışı gibidir. İçle dış veya üstle alt aynıdır. Her şeyin kökeni çok gizli olan aynı şey, yani O’dur.