Pazarlama her işin can damarıdır. İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereği olarak, artan satışlarla ve buna paralel olarak artan gelirlerle birlikte yeni pazarlama stratejilerine internet reklamcılığı da eklenmiştir. İnternet reklamcılığını hafife almak bulunduğumuz teknolojik çağ için çok yanlış olur çünkü çoğu insanın anında internete ulaşıyor ve burada çok fazla zaman geçiriyor olması internet reklamcılığının önemini fazlasıyla artırmıştır.

İnternet reklamcılığındaki hedef kitleye göre reklam verme olanağı reklamcılığın hedefini yani ürünü doğru kişiyle buluşturma açısından çok büyük önem taşımaktadır. Yaş, konum gibi düzenlemelerle reklamınızın doğru kiteleye ulaşmasını sağlamak verdiğiniz reklamdan çok sayıda geri dönüş alabilme imkanı sağlar.